Sunday, April 5, 2009

Sumber Kebenaran

Manusia hanyalah makhluk lemah, Jangan pongah pada kekuatan sendiri, Jangan rendahkan kekuatan lawan, Dalam kelemahan ada kekuatan, Dalam kekuatan ada kelemahan, Manusia hadapi dengan manusia, Binatang hadapi dengan binatang, Yang gaib hadapi dengan yang gaib, Di atas semua itu panjatkan doa, Mohonkan pertolongan pada Illahi, Jangan terpengaruh pada apa yang dilihat, Jangan tertipu pada kenyataan palsu, Berpikir mencari jalan, Agar yang jahat dapat dikalahkan, Sumber kekuatan hanyalah dua, Yang putih dan yang hitam, Yang berasal dari Yang Maha Kuasa, Yang berasal dari iblis durjana, Di atas semua itu tak ada yang menandingi kebenaran, Karena kebenaran datangnya dari Yang Satu, Panjatkan doa kepadanya, Mohonkan pertolongan hanya pada Illahi.

No comments: