Sunday, April 5, 2009

Kebenaran dan Keadilan

Bilamana datang kebenaran, maka meraunglah para iblis pembawa kejahatan. Kejahatan mungkin bisa berjaya, Tapi pada saat kebenaran dan keadilan muncul tak ada satu kekuatan lain mampu membendungnya.

No comments: