Saturday, January 24, 2009

Gunung di Indonesia

Gunung adalah sebuah bentuk tanah yang menonjol di atas wilayah sekitarnya. Sebuah gunung biasanya lebih tinggi dan curam dari sebuah bukit, tetapi ada kesamaaan, dan penggunaan sering tergantung dari adat lokal. Beberapa pejabat mendefinisikan gunung dengan puncak lebih dari besaran tertentu; misalnya, Ensiklopedia Britannica membutuhkan ketinggian 2000 kaki (610 m) (Gambar) agar bisa didefinisikan sebagai gunung.
Sebuah gunung biasanya terbentuk dari gerakan tektonik lempeng, gerakan orogenik atau gerakan epeirogenik.
Pegunungan merupakan kumpulan atau barisan gunung. Gunung merupakan ciptaan Allah SWT agar bumi ini menjadi kokoh serta manfaat gunung untuk kehidupan ummat manusia. Beberapa ayat Al-Quran dibawah ini berisikan tentang penciptaan gunung oleh Allah SWT.
[13] Ar-Ra’d:3 Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.
[15] Al-Hijr:19 Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.
[15] Al-Hijr:82 dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.
[16] An-Nahl:16 Dan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk,
[21] Al-Anbiya:31 Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka, dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.
[27] An-Naml:61 Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk (mengokohkan) nya dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain)? Bahkan (sebenarnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.
[27] An-Naml:88 Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
[31] Al-Lukman:10 Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
[41] Al-Fushshilat:10 Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.
[50] Qaaf:7 Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata,
[78] An-Naba’:7 dan gunung-gunung sebagai pasak?,
[79] An-Naazi’aat:32 Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
[88] Al-Ghaasyiyah 19 Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan?
Di bawah ini beberapa nama-nama gunung yang ada di Indonesia :

Nama
Tinggi (M)
Lokasi
1
Jaya - Puncak Jaya
4,884
Irian
2
Kerinci
3,805
Jambi
3
Rinjani
3,726
Lombok
4
Latimojong
3,680
Sulawesi Selatan
5
Semeru
3,676
Jawa Timur
6
Slamet
3,432
Jawa Tengah
7
Arjuno
3,339
Jawa Timur
8
Sumbing
3,336
Jawa Tengah
9
Raung
3,332
Jawa Barat
10
Lawu
3,245
Jawa Tengah
11
Leuser
3,172
Aceh
12
Dempo
3,159
Sumatra Selatan
13
Welirang
3,156
Jawa Timur
14
Sundara
3,150
Jawa Tengah
15
Merbabu
3,145
Jawa Tengah
16
Agung
3,142
Bali
17
Kembar II
3,126
Jawa Timur
18
Argapura
3,088
Jawa Timur
19
Cereme
3,078
Jawa Barat
20
Kembar I
3,052
Jawa Timur
21
Pangrango
3,019
Jawa Barat
22
Gede
2,958
Jawa Barat
23
Talamau
2,912
Sumatra Barat
24
Merapi
2,911
Jawa Tengah
25
Marapi
2,891
Sumatra Barat
26
Singgalang
2,877
Sumatra Barat
27
Tambora
2,850
Sumbawa
28
Cikuray
2,818
Jawa Barat
29
Bawakaraeng
2,705
Sulawesi Selatan
30
Papandayan
2,665
Jawa Barat
31
Mekongga
2,620
Sulawesi Utara
32
Wilis
2,552
Jawa Timur
33
Tandikat
2,438
Sumatra Barat
34
Bromo
2,392
Jawa Timur
35
Patuha
2,386
Jawa Barat
36
Malabar
2,343
Jawa Barat
37
Perkison
2,300
Aceh
38
Raya
2,278
Kalimantan Tengah
39
Anjasmara
2,277
Jawa Timur
40
Pesagi
2,262
Lampung
41
Guntur
2,249
Jawa Barat
42
Liangpran
2,240
Kalimantan Timur
43
Sibayak
2,212
Sumatra Utara
44
Salak
2,211
Jawa Barat
45
Bukit Tunggul
2,208
Jawa Barat
46
Wayang
2,181
Jawa Barat
47
Galunggung
2,167
Jawa Barat
48
Batusibela
2,111
Maluku
49
Klabat
2,100
Sulawesi Utara
50
Tangkuban Perahu
2,084
Jawa Barat
51
Masigit
2,078
Jawa Barat
52
Burangrang
2,057
Jawa Barat
53
Ungaran
2,050
Jawa Tengah
54
Halau
1,892
Kalimantan Selatan
55
Lokon
1,689
Sulawesi Utara
56
Penanggungan
1,653
Jawa Barat
57
Muria
1,602
Jawa Tengah
58
Mahawu
1,300
Sulawesi Utara
59
Karang
1,245
Jawa Barat
60
Palung
1,116
Kalimantan Barat
61
Lasem
806
Jawa Tengah
62
Krakatau
Selat Sunda

No comments: